Bắc Giang: Thu nộp ngân sách hơn 1.488 tỷ đồng từ dự án ngoài khu, cụm công nghiệp Bắc Giang: Thu nộp ngân sách hơn 1.488 tỷ đồng từ dự án ngoài khu, cụm công nghiệp
Giai đoạn từ 2016-2020, tỉnh Bắc Giang thu được hơn 1.488 tỷ đồng từ các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách bên ngoài các khu, CCN
Thái Nguyên: Kiểm tra các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Thái Nguyên: Kiểm tra các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
Tỉnh Thái Nguyên sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách...
Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm, chậm tiến độ Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm, chậm tiến độ
Tỉnh Thái Nguyên sẽ kiên quyết xử lý các dự án vi phạm, những dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi thì thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo "tăng tốc” thực hiện các dự án ngoài ngân sách Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo "tăng tốc” thực hiện các dự án ngoài ngân sách
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
Xem phiên bản mobile