7/10 ngành tuyển sinh bằng tổ hợp khối C có điểm chuẩn cao nhất 7/10 ngành tuyển sinh bằng tổ hợp khối C có điểm chuẩn cao nhất
Trong số 10 ngành học điểm chuẩn cao nhất năm 2022, có tới 7 ngành tuyển sinh bằng tổ hợp khối C00 và C15.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” tại các sở, ngành Chủ tịch HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” tại các sở, ngành
HĐND thành phố ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐND thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ ...
Xem phiên bản mobile