Hơn 200 doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ đồng trả lương cho người lao động Hơn 200 doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ đồng trả lương cho người lao động
Tính đến cuối năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động.
40 khách hàng vay gói 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc 40 khách hàng vay gói 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc
Tính đến ngày 17/11, có 1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng.
Hà Nội: Tín dụng chính sách xã hội giúp trên 193.000 hộ thoát nghèo Hà Nội: Tín dụng chính sách xã hội giúp trên 193.000 hộ thoát nghèo
Qua 5 năm, tại thành phố Hà Nội đã có trên 600.000 lượt hộ cận nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn...
Doanh nghiệp được vay lãi 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động Doanh nghiệp được vay lãi 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động
Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ký văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
Trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế Trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế
Nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; ...
Xem phiên bản mobile