Chìa khoá để thế hệ trẻ thành công trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Chìa khoá để thế hệ trẻ thành công trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Lào là tích cực học tập, thấm nhuần sâu sắc và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch ...
Rực sáng ‘Sao tháng Giêng’ Rực sáng ‘Sao tháng Giêng’
Cả hai đều là gương sáng vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập và hoạt động tình nguyện, từng nhận giải “Sao tháng Giêng” năm 2019 do T.Ư Hội Sinh viên ...
Xem phiên bản mobile