Mở đường kết nối Thành phố Hạ Long với tỉnh Bắc Giang Mở đường kết nối Thành phố Hạ Long với tỉnh Bắc Giang
Tỉnh Quảng Ninh đã khảo sát để mở đường nối giữa TP Hạ Long với huyện Sơn Động, Bắc Giang để tạo thuận lợi về giao thông, phát triển kinh tế vùng, địa phương
Tham vấn cộng đồng khi lập dự án: Đừng làm hình thức, khổ dân! Tham vấn cộng đồng khi lập dự án: Đừng làm hình thức, khổ dân!
Theo giới chuyên gia môi trường, dự luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cần quy định rõ hơn về vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác tham vấn, quyền được biết ...
Thái Nguyên - Bài 2: Dự kiến 25 khu đất “vàng” để đối ứng cho nhà đầu tư làm Đề án sông Cầu Thái Nguyên - Bài 2: Dự kiến 25 khu đất “vàng” để đối ứng cho nhà đầu tư làm Đề án sông Cầu
Tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo đã lập danh sách 25 khu đất được ví như đất vàng để đối đối ứng cho nhà đầu tư làm Đề án sông Cầu theo hình thức BT...
Xem phiên bản mobile