Tỉnh Yên Bái rà soát hợp đồng lao động làm chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập Tỉnh Yên Bái rà soát hợp đồng lao động làm chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Nội vụ, các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, ...
Viên chức được tuyển dụng trước 1/7/2021 vẫn được hưởng biên chế suốt đời Viên chức được tuyển dụng trước 1/7/2021 vẫn được hưởng biên chế suốt đời
Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Theo đó, chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức ...
Kiểm lâm Yên Bái kêu cứu – Bài 2: Cắt xén tiền lương, không đóng bảo hiểm và biên chế trái luật Kiểm lâm Yên Bái kêu cứu – Bài 2: Cắt xén tiền lương, không đóng bảo hiểm và biên chế trái luật 5
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái ký nhiều hợp đồng lao động trái luật, hậu quả khiến cho hàng chục người làm công tác bảo vệ rừng không được hưởng quyền lợi xứng đáng.
Làm sao để người lao động đòi tiền lương sau khi nghỉ việc? Làm sao để người lao động đòi tiền lương sau khi nghỉ việc?
Để đòi tiền lương theo quy định của Luật Lao động, người lao động có hai con đường: khiếu nại lên Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và khởi kiện ...
Cơ quan Nhà nước quy định thế nào về thời hạn trong hợp đồng lao động? Cơ quan Nhà nước quy định thế nào về thời hạn trong hợp đồng lao động?
Thời hạn của hợp đồng lao động liên quan trực tiếp đến việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, đăng ký hưởng bảo hiểm thai sản và quyền lợi liên khác liên quan.
Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần? Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần?
Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần? Cách thức lựa chọn loại hợp đồng lao động phù hợp khi sử dụng lao động.
Xem phiên bản mobile