“Bức tử” hàng trăm cây thông cổ thụ của phố núi Pleiku “Bức tử” hàng trăm cây thông cổ thụ của phố núi Pleiku
Hàng trăm cây thông có tuổi thọ hơn 40 năm nằm trong Quy hoạch du lịch của TP. Pleiku (thuộc địa phận xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai) đang bị các đối tượng ...
Lãi chưa phân phối âm, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai bị duy trì cảnh báo Lãi chưa phân phối âm, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai bị duy trì cảnh báo
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018 của Hoàng Anh Gia Lai là âm 36,43 tỷ đồng nên cổ phiếu HAG của công ty tiếp tục bị duy trì diện cảnh ...
Hoàng Anh Gia Lai giải trình khoản nợ khó thu gần 2.600 tỷ đồng tại nhóm An Phú Hoàng Anh Gia Lai giải trình khoản nợ khó thu gần 2.600 tỷ đồng tại nhóm An Phú
Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai tại nhóm An Phú với tổng giá trị gần ...
Hoàng Anh Gia Lai nói gì khi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục? Hoàng Anh Gia Lai nói gì khi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?
Trong văn bản gửi cơ quan quản lý chứng khoán, HAG đã giải trình các vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến các khoản nợ và khả năng hoạt động liên tục của tập ...
Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị nghi ngờ “khả năng hoạt động liên tục” Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị nghi ngờ “khả năng hoạt động liên tục”
Tính đến 31/12/2018, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai còn lỗ lũy kế hơn 36 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 6.569 tỷ đồng.
1 2 3
Xem phiên bản mobile