Ninh Bình: Cả hệ thống chính quyền Ninh Bình: Cả hệ thống chính quyền 'bất lực' nhìn hồ Yên Thắng bị san lấp trái phép!
Những sai phạm của Công ty PV-Inconess khi tự ý san lấp hơn 68.000m2 lòng hồ Yên Thắng (Yên Mô, Ninh Bình) là rõ ràng. Hệ thống chính quyền, lực lượng chức năng cũng biết ...
Ninh Bình: Công ty PV-Inconess tự ý san lấp hơn 68.000m2 lòng hồ Yên Thắng Ninh Bình: Công ty PV-Inconess tự ý san lấp hơn 68.000m2 lòng hồ Yên Thắng
Dù chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PV-Inconess đã tự ý đổ đất, đá san lấp mặt bằng lấn chiếm hàng ngàn m2 ...
Xem phiên bản mobile