Hà Nội đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Hà Nội đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Trước 15/8 phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Trước 15/8 phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính để xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Xem phiên bản mobile