Nếu không nỗ lực đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành thì sẽ tụt hậu Nếu không nỗ lực đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành thì sẽ tụt hậu
Ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...
Hiện đại hóa hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo không gian phát triển mới Hiện đại hóa hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo không gian phát triển mới
Vượt qua những tác động tiêu cực bởi dịch bệnh, giao thông Thủ đô vẫn có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây.
Xem phiên bản mobile