Yên Bái: Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng hơn 43% trong 9 tháng năm 2021 Yên Bái: Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng hơn 43% trong 9 tháng năm 2021
Giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 161,5 triệu USD tăng 43,75% so với cùng kỳ.
Bắc Giang đạt 13.200 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 7 Bắc Giang đạt 13.200 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 7
Trong tháng 7/2021, các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh Bắc Giang đã tăng trưởng tích cực, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt khoảng 13.200 tỷ đồng.
Yên Bái: Tái cơ cấu ngành công nghiệp, nhắm mốc 20.000 tỷ đồng Yên Bái: Tái cơ cấu ngành công nghiệp, nhắm mốc 20.000 tỷ đồng
Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 20.000 tỷ đồng và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9 %/năm.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái ước đạt 8.967 tỷ đồng.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2020 ước đạt 7.368 tỷ đồng Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2020 ước đạt 7.368 tỷ đồng
Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Yên Bái tháng 8/2020 tăng 7,08% so với tháng 7/2020 và tăng 4,37% so với cùng kỳ năm 2019 và trong 8 tháng ước đạt 7.368 tỷ đồng.
Xem phiên bản mobile