Điên Biên Phủ - Một trong những chiến thắng vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc Điên Biên Phủ - Một trong những chiến thắng vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc
Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng, đã góp phần đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Ðông Dương, kết thúc ...
Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chương trình nghệ thuật 'Điện Biên - Điểm hẹn hòa bình'
Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ mang chủ đề “Điện Biên - Điểm hẹn hòa bình” tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện ...
Ký ức chiến thắng Điện Biên Phủ không phai suốt 65 năm Ký ức chiến thắng Điện Biên Phủ không phai suốt 65 năm
Dù tiếng loa của quân Pháp ra rả "đừng nghe lời tướng Giáp mà đánh vào" nhưng những người lính Điện Biên không nao núng.
1 2
Xem phiên bản mobile