Cục Thuế tỉnh Bắc Giang hoàn thành vượt tổng thể dự toán được giao Cục Thuế tỉnh Bắc Giang hoàn thành vượt tổng thể dự toán được giao
Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã thu được những kết quả tích cực, hoàn thành vượt tổng thể dự toán được giao trong năm 2019
Bắc Giang: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt trên 12 nghìn tỷ đồng Bắc Giang: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt trên 12 nghìn tỷ đồng
Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Giang năm 2019 đạt gần 12 nghìn tỷ đồng tăng 26,2% so với năm 2018.
Ngành LĐ -TB&XH nhiều bứt phá, và dấu ấn của Tư lệnh Hành động Ngành LĐ -TB&XH nhiều bứt phá, và dấu ấn của Tư lệnh Hành động
Tư lệnh ngành LĐ-TBXH với quyết tâm dù khó khăn cũng đạt và vượt, không lùi bất cứ chỉ tiêu nào
Trung tâm Lao động ngoài nước hoàn thành nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Trung tâm Lao động ngoài nước hoàn thành nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu
Năm 2019, Trung tâm Lao động ngoài nước có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra
Xem phiên bản mobile