Hải Phòng: Chủ trương thành lập thành phố trong thành phố Hải Phòng: Chủ trương thành lập thành phố trong thành phố
Hải Phòng chủ trương chuyển huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, chuyển đổi hai huyện An Dương và Kiến Thụy thành đơn vị hành chính cấp quận.
"Hải Phòng phải phát triển bứt phá, trở thành đô thị tầm cỡ khu vực" "Hải Phòng phải phát triển bứt phá, trở thành đô thị tầm cỡ khu vực"
Thủ tướng ghi nhận thành tích trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu Hải Phòng phải phát triển bứt phá và đặt mục tiêu trở thành đô thị tầm cỡ khu vực.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tái ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tái ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đủ tiêu chuẩn tái cử và đã làm đầy đủ các quy trình, với số phiếu tập trung cao, ứng cử BCH Đảng bộ Thành phố ...
Xem phiên bản mobile