Bắc Giang phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số tạo bứt phá Bắc Giang phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số tạo bứt phá
Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số; đến năm 2030, có 1500 doanh nghiệp công nghệ số...
Ngành Du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số Ngành Du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Từ năm 2020 đến nay, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với nhiều đơn vị triển khai các đợt truyền thông trên hệ thống website và mạng xã hội, thông qua nhiều ứng dụng, ...
Ưu tiên nhanh việc chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường Ưu tiên nhanh việc chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường
Cần ưu tiên thực hiện nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, quan trắc, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu...
Có thể cho trẻ mầm non tiếp cận với công nghệ số từ 31/3 Có thể cho trẻ mầm non tiếp cận với công nghệ số từ 31/3
Tiếp cận công nghệ số là một trong những nội dung của Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 31/3/2021.
Người Việt Nam được khơi dậy khát vọng, từng bước làm chủ công nghệ Người Việt Nam được khơi dậy khát vọng, từng bước làm chủ công nghệ
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người Việt Nam được khơi dậy niềm tự hào, khát vọng, thôi thúc từng bước làm chủ công nghệ , chủ động để sáng tạo ra các giải ...
Gương thông minh tích hợp trợ lý ảo Gương thông minh tích hợp trợ lý ảo
Nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng sáng tạo sản phẩm gương thông minh tích hợp trợ lý ảo.
Covid-19: Đẩy thế hệ Z phải thay đổi cách chọn ngành học sang công nghệ số Covid-19: Đẩy thế hệ Z phải thay đổi cách chọn ngành học sang công nghệ số
Tác động của dịch Covid-19 có thể được xem như chất xúc tác đem đến nhiều cơ hội chuyển đổi số mới trong các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử, CNTT hoặc ...
Xem phiên bản mobile