Giáo dục tài chính tích hợp trong sách giáo khoa theo chương trình mới Giáo dục tài chính tích hợp trong sách giáo khoa theo chương trình mới
Giáo dục tài chính được tích hợp vào sáu môn học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (giáo dục phổ thông mới -PV), gồm: Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tự ...
Những "đột biến" trong chương trình giáo dục mới cho học sinh lớp 1 Những "đột biến" trong chương trình giáo dục mới cho học sinh lớp 1
Theo lộ trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, từ năm 2020 - 2021, chương trình giáo dục mới bắt đầu áp dụng với học sinh lớp 1.
Học sinh học xác suất và thống kê từ lớp 2 ra sao ở chương trình mới? Học sinh học xác suất và thống kê từ lớp 2 ra sao ở chương trình mới?
Ở chương trình giáo dục phổ thông mới, thống kê và xác suất được xác định là một trong ba mảng kiến thức quan trọng của môn Toán. Thời lượng của mạch kiến thức này ...
Xem phiên bản mobile