Thực hiện thắng lợi 10 chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy Hà Nội Thực hiện thắng lợi 10 chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy Hà Nội
TTTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.
Ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa: Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống Ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa: Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống
TTTĐ - Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ký ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa vào đúng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố.
Thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, 24 phiên họp thường kỳ và đột xuất Thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, 24 phiên họp thường kỳ và đột xuất
TTTĐ - Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến có 24 phiên họp thường kỳ và ...
Thường trực Thành ủy nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa Thường trực Thành ủy nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa
TTTĐ - Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa.
Xem phiên bản mobile