Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4222/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.
Huyện Đông Anh cần tiếp tục giữ nhịp, duy trì kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị Huyện Đông Anh cần tiếp tục giữ nhịp, duy trì kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị
Sáng 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về một số nội dung.
Xem phiên bản mobile