Hà Nội: Tín dụng chính sách xã hội giúp trên 193.000 hộ thoát nghèo Hà Nội: Tín dụng chính sách xã hội giúp trên 193.000 hộ thoát nghèo
Qua 5 năm, tại thành phố Hà Nội đã có trên 600.000 lượt hộ cận nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn...
Cập nhật việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho các đối tượng ở Yên Bái Cập nhật việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho các đối tượng ở Yên Bái
Chưa có hồ sơ từ người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đề nghị vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ...
Những quy định về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức hiệu lực từ 1/7 Những quy định về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức hiệu lực từ 1/7
Từ ngày 1/7/2020, có nhiều quy định về việc làm của cán bộ, công chức, viên chức thay đổi, đáng chú ý là sự thay đổi về lương của công chức, viên chức.
Thanh Hóa: Vốn vay ủy thác qua câp Hội giúp nâng đời sống vùng cao biên giới, bãi ngang ven biển Thanh Hóa: Vốn vay ủy thác qua câp Hội giúp nâng đời sống vùng cao biên giới, bãi ngang ven biển
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) ở Thanh ...
Hàn Quốc đối mặt tỷ lệ sinh thấp kỷ lục Hàn Quốc đối mặt tỷ lệ sinh thấp kỷ lục
Hàn Quốc tăng trợ cấp, kéo dài thời gian nghỉ đẻ, nhưng vẫn không thúc đẩy được người dân sinh thêm con.
Bắc Giang: Đủ nguồn vốn tín dụng phục vụ đối tượng chính sách xã hội Bắc Giang: Đủ nguồn vốn tín dụng phục vụ đối tượng chính sách xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã bám sát các chỉ tiêu kinh tế xã hội tại địa phương, tập trung khai thác, huy động các nguồn lực đáp ứng ...
Xem phiên bản mobile