11 tháng, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỷ đồng 11 tháng, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỷ đồng
Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa có báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước trong 11 tháng năm 2020.
Năm nay ngân sách chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng Năm nay ngân sách chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng
Tính đến ngày 15/12/2019, ngân sách Nhà nước đã chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm.
6 tháng, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỷ đồng 6 tháng, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán năm.
Mỗi ngày ngân sách Nhà nước chi xấp xỉ 325 tỷ đồng trả nợ lãi Mỗi ngày ngân sách Nhà nước chi xấp xỉ 325 tỷ đồng trả nợ lãi
Tính đến ngày 15/5/2019, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% dự toán năm. Như vậy, bình quân mỗi ngày nước ta chi xấp xỉ 293 tỷ đồng ...
Xem phiên bản mobile