Đà Nẵng: Tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19 Đà Nẵng: Tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19
Hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục trao ...
Mặt trận Tổ quốc phải là nơi mọi người nói lên tiếng nói của mình Mặt trận Tổ quốc phải là nơi mọi người nói lên tiếng nói của mình
Mặt trận các cấp phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội; là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp ...
Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị về những vấn đề bất cập trong công tác cán bộ Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị về những vấn đề bất cập trong công tác cán bộ
Đó là nhấn mạnh về công tác cán bộ của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần ...
Xem phiên bản mobile