Mới giải ngân được 11.200 tỷ trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng Mới giải ngân được 11.200 tỷ trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng
Các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người được hỗ trợ thuộc 6 nhóm đối tượng thụ hưởng với tổng kinh phí 17.500 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân hơn 11.200 ...
Trung tâm Lao động ngoài nước hoàn thành nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Trung tâm Lao động ngoài nước hoàn thành nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu
Năm 2019, Trung tâm Lao động ngoài nước có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra
Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định
“Chúng tôi cũng mong muốn nếu điều kiện kinh tế, xã hội tốt lên thì có thể giảm dần giờ làm việc bình thường càng sớm càng tốt” - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương ...
Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày nghỉ lễ trong năm Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày nghỉ lễ trong năm
“Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung ngày 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ.
Xem phiên bản mobile