Bỏ sổ hộ khẩu, người dân sử dụng thông tin công dân thực hiện các giao dịch dân sự Bỏ sổ hộ khẩu, người dân sử dụng thông tin công dân thực hiện các giao dịch dân sự
Các đơn vị chức năng đã chấn chỉnh, xử lý những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu không đúng quy định.
Từ năm 2023 chính thức bỏ sổ hộ khẩu Từ năm 2023 chính thức bỏ sổ hộ khẩu
Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2022.
Bộ trưởng Tô Lâm: Cần bỏ sổ hộ khẩu, quản lý dân cư bằng phương pháp mới Bộ trưởng Tô Lâm: Cần bỏ sổ hộ khẩu, quản lý dân cư bằng phương pháp mới
"Chúng tôi thấy không có căn cứ gì kéo dài cho tới năm 2025 để song hành giữ sổ hộ khẩu. Với sự nỗ lực chung, tôi thấy hoàn toàn có thể làm được".
Tướng Tô Lâm: "Cấp 50 triệu thẻ căn cước trong 1 năm để bỏ sổ hộ khẩu" Tướng Tô Lâm: "Cấp 50 triệu thẻ căn cước trong 1 năm để bỏ sổ hộ khẩu"
Bộ trưởng Công an khẳng định nếu được ủng hộ, Bộ Công an sẽ hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân cho người trên 14 tuổi trong 1 năm tới, để ...
Xem phiên bản mobile