Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang được bầu là Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang được bầu là Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang được bầu là Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Đại hội XIII: Công tác nhân sự chặt chẽ, bài bản, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ Đại hội XIII: Công tác nhân sự chặt chẽ, bài bản, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ
Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập ...
Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát
Sáng 22/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.
Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH TƯ, ...
Xem phiên bản mobile