12-24h tới, áp thấp nhiệt đới gây mưa cực lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 12-24h tới, áp thấp nhiệt đới gây mưa cực lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
Trong 12 - 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gây mưa cực lớn ở khu vực này.
6 tháng, Thanh Hóa tăng trưởng kinh tế cao nhất Bắc Trung Bộ 6 tháng, Thanh Hóa tăng trưởng kinh tế cao nhất Bắc Trung Bộ
Trong 6 tháng đầu năm tỉnh Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 8,66%, cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả ...
Trên 95% diện tích Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nước gieo cấy Trên 95% diện tích Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nước gieo cấy
Đến 15 giờ ngày 8/2, các địa phương khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020 đạt 506.745ha, tương đương 95,4% diện tích ...
Xem phiên bản mobile