Tác phẩm điêu khắc khổng lồ mô phỏng nghệ thuật Origami

Kevin Box đến từ Pennsylvania, Mỹ đã nâng tầm nghệ thuật gấp giấy Origami của người Nhật Bản lên một tầm cao mới với những tác phẩm điêu khắc khổng lồ.
Xem phiên bản mobile