Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh

Ngày 8/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII và thông tin chuyên đề “Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh - Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”.
Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Huy Phương làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh: Tối nay sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn Bắc Ninh: Tỷ lệ người dân được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đạt trên 50%

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cùng Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các báo cáo viên cấp tỉnh và Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn trình bày nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị.

Các đại biểu cũng được quán triệt, triển khai các nội dung gồm: Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW ngày của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng thông tin đến đại biểu chuyên đề “Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh - Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh
Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập của các đại biểu. Đồng thời đề nghị, sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận đã được học tập, quán triệt, đồng thời đưa các nội dung này vào sinh hoạt chi bộ tháng tới.

Cấp ủy các cấp rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời sớm nghiên cứu kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ “hậu” Covid-19, các giải pháp tổng thể kích cầu nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội... Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Quang Nhật
Xem phiên bản mobile