Sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập, là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo

TTTĐ - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp.
Điểm cao nhưng trượt đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trực tuyến Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm khi người lao động về quê tránh dịch
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, căn cứ nhận xét, đánh giá và kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân; kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập, là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập để hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Thường trực Chính phủ chỉ đạo khắc phục những vướng mắc, bất cập trong chính sách, quy định của luật, nghị định, thông tư là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile