Sứ mệnh khơi dậy, khích lệ và lan tỏa ngọn cờ vĩ đại

Đó là thông điệp của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng gửi gắm đến các tờ báo của Đoàn và bạn đọc. Là các tờ báo mạnh trong hệ thống báo chí cả nước, những cơ quan báo Đoàn đã và đang góp sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của quốc gia và nổi bật hơn cả, họ cùng tổ chức Đoàn định hướng, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh thiếu niên trên mọi hành trình.
Sứ mệnh quan trọng của hệ thống đài truyền thanh cơ sở Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh - Sứ mệnh của người "giữ lửa" Thủ tướng Chính phủ: Báo chí mang sứ mệnh lan tỏa niềm tin, thắp sáng những điều tốt đẹp

Khát vọng trẻ phát triển đất nước

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng từng nhấn mạnh: “Thanh niên luôn nhiều năng lượng nhất. Họ chưa có gì. Vì vậy, họ có mọi thứ để chiến thắng. Họ cần một ngọn cờ cao để hội tụ, dấn thân. Ngọn cờ ấy đã được Đảng gọi tên: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm. Chúng ta bị xâm lược và chúng ta vùng dậy giành lại đất nước. Nhiều nghìn năm đã như vậy nhưng lịch sử mới của Việt Nam sẽ là Việt Nam cường thịnh để không kẻ thù nào dám đến xâm phạm...

Sứ mệnh khơi dậy, khích lệ và lan tỏa ngọn cờ vĩ đại
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đại điện lãnh đạo 4 cơ quan báo chí của Đoàn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đại điện lãnh đạo 4 cơ quan báo chí của Đoàn

Một câu chuyện mới sẽ được viết lên. Để làm được việc ấy, Việt Nam sẽ cần rất nhiều năng lượng, rất nhiều sự dấn thân hy sinh, rất nhiều sự đổi mới sáng tạo và những điều này tuổi trẻ luôn có sẵn. Vấn đề là để họ nhìn thấy ngọn cờ cao vĩ đại, là khơi dậy, là khích lệ, là lan rộng. Báo Đoàn phải làm được việc này”.

Cuối năm 2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với 4 cơ quan báo chí của Đoàn gồm: Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi trẻ Thủ đô và Tuổi trẻ đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026. Chương trình ký kết hợp tác phối hợp xác lập 7 nội dung trọng tâm: Tăng cường phối hợp truyền thông, chủ động cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên các kênh truyền thông của mỗi bên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Trong sự kiện này, Tổng Biên tập bốn tờ báo của Đoàn đều khẳng định sẽ thực tốt các nội dung ký kết, từ đó lan tỏa các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đến các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, từ chương trình ký kết, các thông tin của Chính phủ sẽ được truyền tải nhanh nhất đến người dân và các bạn thanh niên.

Theo Tổng Biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, "muốn đi xa phải đi cùng nhau", chương trình ký kết sẽ mang hình ảnh Đoàn đi xa hơn nữa tới xã hội và người trẻ.

Với Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng: Mang hình ảnh Đoàn đi xa hơn nữa tới xã hội và người trẻ là sứ mệnh thiêng liêng, niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong lòng bạn đọc. Sự ký kết phối hợp giữa 4 tờ báo Đoàn với Cổng thông tin Chính phủ nhắc nhở những người làm báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai tốt hơn nữa các chương trình của Đoàn để lan rộng hình ảnh Đoàn tới mọi người dân và toàn xã hội.

Báo chí là một trong những kênh giáo dục rất sinh động và có diện bao phủ rộng đến các nhóm công chúng, với khả năng cung cấp những thông điệp chung và phát tán nhanh, trở thành công cụ đắc lực, vũ khí sắc bén trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn…

Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng chia sẻ về tờ báo của Đoàn
Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng chia sẻ về tờ báo của Đoàn

Dấu mốc ra đời của báo Thanh niên, là tờ báo của người trẻ có đối tượng là các thế hệ tuổi trẻ đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ báo đã góp phần động viên các phong trào thanh niên, cổ vũ hàng triệu thanh niên tham gia các cuộc kháng chiến chống xâm lược, góp phần giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, các tờ báo của Đoàn gồm Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ, Tuổi trẻ Thủ đô đã cùng hệ thống báo chí nước nhà tuyên truyền, động viên, cổ vũ tuổi trẻ Việt Nam xung kích trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuổi trẻ Thủ đô - tiếng nói từ trái tim cả nước

Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới báo chí, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tích cực đổi mới về nội dung và hình thức, phương pháp tiếp cận bạn đọc trẻ. Báo được đánh giá luôn phát hiện kịp thời, biểu dương các nhân tố mới, tích cực, điển hình tiên tiến, góp phần làm lành mạnh xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, giữ vững niềm tin của tuổi trẻ và xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Đoàn giai đoạn 2021 - 2026
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Đoàn giai đoạn 2021 - 2026

Tự hào là cơ quan ngôn luận của thế hệ thanh niên Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, khắc ghi lời dạy của Bác: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện tốt trọng trách là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên thành phố, là diễn đàn của thế hệ trẻ. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Luật Báo chí, trong thời gian qua, báo đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của thành phố và tổ chức Đoàn.

Trong dòng chảy nhiệt huyết của công tác Đoàn và các phong trào thanh thiếu niên, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã góp phần tích cực đưa Nghị quyết của Đảng, Đoàn vào cuộc sống; Giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và bồi đắp tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên; Tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo chủ động đấu tranh bằng lý luận sắc bén, biện chứng trước những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Chương trình ký kết phối hợp giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Đoàn khẳng định niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên toàn quốc
Chương trình ký kết phối hợp giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Đoàn khẳng định niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên toàn quốc

Bên cạnh việc phản ánh sinh động các hoạt động sinh hoạt về chính trị, tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Thủ đô cùng cả nước, báo Tuổi trẻ Thủ đô còn tích cực xây dựng những chương trình xã hội, góp phần động viên, giáo dục thế hệ trẻ trong các phong trào cách mạng; Xây dựng hình ảnh người thanh niên thời đại mới kế tục trung thành và xuất sắc trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng, dân tộc.

Chắp cánh cho những giấc mơ hóa rồng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021 đã nói đến giấc mơ đó. Là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Báo chí cách mạng Việt Nam phải góp phần khơi dậy khát vọng đó. Đấy cũng là sứ mệnh mới của báo chí cách mạng. Khát vọng lớn, giấc mơ lớn thì tạo thành sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần thì nhân lên sức mạnh vật chất. Chưa từng có quốc gia nào, dân tộc nào “hóa rồng, hóa hổ” mà không có sức mạnh tinh thần.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm. Lịch sử mới của Việt Nam sẽ là Việt Nam cường thịnh - một câu chuyện mới sẽ được viết lên. Để làm được điều đó, Việt Nam cần rất nhiều năng lượng, rất nhiều sự dấn thân hy sinh, rất nhiều sự đổi mới sáng tạo… và báo Đoàn phải khơi dậy, khích lệ, lan tỏa ngọn cờ vĩ đại ấy.

Lê Dung - Anh Vũ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động