Sớm trình lại Chính phủ Quy hoạch điện VIII

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo cho biết sẽ hoàn thành báo cáo Quy hoạch điện VIII trình lãnh đạo Bộ Công thương thông qua để lấy ý kiến các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phản ánh về nhiệt điện than trong Quy hoạch điện 8 Bộ Công thương: Cần 128,3 tỷ USD để phát triển điện lực cho 10 năm tới

Thông tin này được ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) cho biết tại cuộc họp báo chiều 17/6.

Ông Dũng cho biết, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ Công thương đã rà soát lại chương trình phát triển nguồn, xây dựng cơ cấu phát triển nguồn điện hợp lý, tránh để mức dự phòng quá cao, gây lãng phí nguồn lực và tạo áp lực về vốn đầu tư; rà soát lại việc bố trí không gian cho phát triển các nguồn điện trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá lợi thế so sánh của các địa phương, các vùng trong việc phát triển hài hòa và đồng bộ các nguồn điện lớn.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng đánh giá, xây dựng các giải pháp phát triển nguồn điện, đảm bảo chủ động trong việc cung cấp nhiên liệu.

Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và thông báo kết luận cuộc họp do Văn phòng Chính phủ thông báo tại Thông báo số 91/TB - VPCP ngày 3/5/2021, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo đã khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát lại chương trình phát triển nguồn điện đảm bảo các yêu cầu theo đúng chỉ đạo.

Sớm trình lại Chính phủ Quy hoạch điện VIII
Ảnh minh họa.

"Bộ Công thương đã cho rà soát lại kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa nguồn điện truyền thống và nguồn điện năng lượng tái tạo, hạn chế tối đa những khó khăn trong công tác vận hành hệ thống điện; cập nhật chương trình phát triển lưới điện đồng bộ và rà soát nguồn vốn đầu tư hợp lý cho chương trình phát triển điện lực trong tương lai", ông Dũng cho biết.

Trước đó, Quy hoạch điện VIII từng được trình Chính phủ nhiệm kỳ cũ hồi cuối tháng 3 năm nay sau khi Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua nội dung quy hoạch. Tuy nhiên, vì tính chất quan trọng của bản quy hoạch này nên lãnh đạo Chính phủ khi đó chưa xem xét, phê duyệt.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch điện VIII yêu cầu Bộ Công thương lấy thêm ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình lại đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 15/6/2021.

"Quy hoạch điện VIII phải đảm bảo phát triển ngành điện bền vững, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng đất nước. Trong đó, xác định quy mô phát triển hợp lý hệ thống điện quốc gia qua từng thời kỳ để có giá bán điện hợp lý nhất", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cụ thể, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương phải rà soát, đánh giá kỹ thêm về hiện trạng năng lực hệ thống điện quốc gia; khả năng cung ứng điện tối đa trong trường hợp có và không có ràng buộc về truyền tải công suất các nguồn điện.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng phải rà soát quy định về cơ quan chủ trì xây dựng cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, và làm rõ mối liên hệ phát triển nguồn và lưới giữa Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch tỉnh đang được địa phương tổ chức lập.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý nên tiếp thu ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó tách danh mục các nguồn điện đã có quy hoạch và tiếp tục triển khai để đảm bảo công khai, minh bạch; rà soát danh mục, kết cấu lưới điện truyền tải phù hợp.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tập trung chỉ đạo, rà soát kỹ nội dung Quy hoạch điện VIII, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết, trước hết, đặc biệt chú ý đến chống tiêu cực trong xây dựng chính sách, ai vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, cần lưu ý nghiên cứu, phân tích kỹ về giá điện, việc cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo) và bảo đảm sự phù hợp giữa các vùng miền, tránh để lãng phí nguồn lực xã hội.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile