Quận Thanh Xuân (Hà Nội)

Sôi nổi thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn năm 2022.
Vĩnh Phúc: 29 trường học tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về bình đẳng giới Phim tài liệu của Việt Nam nhận giải thưởng khu vực Châu Á Tìm kiếm phóng viên trẻ cho Chương trình đào tạo “Giới - Bình đẳng giới”

Theo đó, Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Sự kiện nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội; Tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Ngoài ra, quận đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

UBND quận giao các đơn vị có liên quan và UBND 11 phường thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng; Vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Đồng thời, quận tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2022 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh; truyền thông của phường.

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội... tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em, có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới cũng thường xuyên được tổ chức.

Mặt khác, các đơn vị vận động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt đông truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột; Tăng cường các hình thức kiểm tra việc thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị trong Tháng hành động; Đồng thời, xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận.

Đơn vị tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

UBND quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ quận; Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về cơ quan thường trực (phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận) trước ngày 20/12/2022 (theo phụ lục 2) để tổng hợp, báo cáo.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động