Sôi nổi quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Nhanh chóng xây dựng công tác toàn khóa của từng cấp, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII Triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết Đại hội

Tại Hội nghị, nhiệm vụ xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chương trình công tác dựa trên Nghị quyết Đại hội, 10 chương trình công tác của Thành ủy được đặt ra với các cấp chính quyền, nhằm mục tiêu sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Thực tế, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, chính quyền các địa phương đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết đại hội, bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở cấp mình.

Hà Nội quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống
Hà Nội quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Xác định khâu đột phá, mục tiêu trọng tâm

Ðể sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết đại hội, thông qua Chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ... Từng đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy được phân công phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, quận tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá thứ nhất của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận đề ra. Ðó là huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông khung và khớp nối đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với hạ tầng các khu dân cư; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân; Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền đô thị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Tại phường Ðức Thắng (quận Bắc Từ Liêm), Ðảng bộ phường đã xác định các giải pháp đột phá trong thời gian tới đều hướng đến việc tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Bí thư Ðảng ủy phường Ðức Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận Bắc Từ Liêm là đô thị phát triển của Thủ đô Hà Nội, Ðảng ủy phường sẽ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển nhằm thu hút tổ chức, cá nhân từ bên ngoài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại địa phương. Cùng với đó, phường thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thị trường, khớp nối hạ tầng giao thông, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ...

Tại quận Tây Hồ, nhằm cụ thể hóa mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Ðại hội đề ra, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận xây dựng 6 chương trình, kế hoạch toàn khóa giao cho các cơ quan thường trực của quận, chủ trì tham mưu xây dựng chương trình cụ thể. Trong đó, việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế được đặt lên hàng đầu.

Tinh thần quyết liệt, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống cũng được huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn khẳng định, nhiệm kỳ mới, huyện sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2021, tập trung hoàn thành hai tiêu chí chưa đạt là y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường. Ðồng thời, huyện bắt tay triển khai ngay 100 dự án từ vốn ngân sách cấp huyện nhằm cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

Cũng chọn những mục tiêu trọng tâm để cụ thể hóa ngay Nghị quyết, quận Ba Ðình phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố về giáo dục - đào tạo, 100% số trường công lập cơ bản đạt chuẩn quốc gia.

Bí thư Quận ủy Ba Ðình, Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, quận có kế hoạch cải tạo, xây mới 25 trường với tổng kinh phí đầu tư dự kiến hơn 1.134 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quận cũng tiến hành rà soát quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn. Mỗi trường thực hiện rà soát, đánh giá lại các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, từ đó có giải pháp để được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. Ðối với các trường đã được công nhận, công nhận lại cần quan tâm việc duy trì, bảo đảm giữ vững năm tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Cùng với việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP cũng đang được cấp ủy các cấp chủ động tiếp thu và tổ chức triển khai. Trong đó, nhiệm vụ “gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” được xác định là yêu cầu, nhiệm vụ hàng đầu.

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn, trên tinh thần của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm vụ hàng đầu trong nhiệm kỳ mới được Quận ủy Tây Hồ xác định là phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ðảng bộ quận đã đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình của cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ; Coi trọng việc thảo luận, bàn giải pháp thực hiện. Trong đó, quận đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi tổ chức quán triệt nghị quyết. Ðồng thời, quận cũng phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu.

Đối với cấp ủy cơ sở, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Đơn cử tại phường Phương Mai (quận Đống Đa), Đảng ủy phường có riêng một chương trình công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với trọng tâm là xây dựng Đảng bộ phường mạnh từ chi bộ mạnh lên.

Tại xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Nam cho hay, Đảng ủy xã sẽ xây dựng chương trình công tác từ nay đến năm 2025 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; Đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ dân cư.

Khí thế sôi nổi đưa Nghị quyết vào cuộc sống đang diễn ra tại các Đảng bộ trên địa bàn thành phố chính là cơ sở tạo động lực phát triển trong nhiệm kỳ mới cho Hà Nội. Điều đó dự báo một nhiệm kỳ nhiều thành tựu và đổi thay tích cực…

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile