Sở Y tế Vĩnh Phúc ký cam kết thực hiện 40 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ và ký cam kết thực hiện 40 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt NamPhó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc xuống đồng, động viên nông dân sản xuất vụ XuânVĩnh Phúc: Huyện Bình Xuyên nghiêm túc bắt tay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết
Sở Y tế tổ chức Hội nghị Giao nhiệm vụ và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác Ngành Y tế năm 2023
Sở Y tế tổ chức Hội nghị Giao nhiệm vụ và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác Ngành Y tế năm 2023

Căn cứ Quyết định số 880-QĐ/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ông Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ và ký cam kết thực hiện 40 nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế tỉnh năm 2023.

Để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng uỷ Sở Y tế đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Sở Y tế đã ký quyết định giao thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của ngành Y tế tỉnh năm 2023 cho thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Các nhiệm vụ trọng tâm được chi tiết, cụ thể theo các tháng.

Điển hình như: Nhiệm vụ trọng tâm của tháng 2 sẽ ra quyết định thành lập trung tâm thuốc Đông dược thuộc Bệnh viện Y Dược cổ truyền; thành lập Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 là triển khai bệnh án điện tử tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh; thực hiện đạt chỉ tiêu về quản lý sức khỏe toàn dân, khám sức khỏe cho người lao động, học sinh, sinh viên, người dân; thực hiện đạt chỉ tiêu về danh mục kỹ thuật theo phân tuyến.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 là cải thiện xếp hạng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, năng lực cạnh tranh cấp sở…

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc: Giao nhiệm vụ và ký cam kết thực hiện 40 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Các đơn vị ngành Y tế ký cam kết nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, việc giao chỉ tiêu cho từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc là bước cụ thể quan trọng để có được sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của ngành.

Ông Trung cũng đề nghị, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian để chuẩn bị nội dung, tổ chức hội thảo, xin ý kiếm tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi báo cáo thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế trực tiếp phụ trách và báo cáo tập thể Ban Giám đốc Sở Y tế trước khi trình UBND tỉnh (đối với những nội dung cần trình UBND tỉnh); cam kết đảm bảo về quy trình, nội dung và tiến độ để triển khai thực hiện.

Người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở Y tế về việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác được giao. Cuối năm sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để xếp loại, làm căn cứ quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển...

Tại hội nghị, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ký cam kết với Ban Giám đốc Sở Y tế, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác được giao năm 2023.

Lê Sơn
Phiên bản di động