Sở TN&MT Bắc Giang thông báo hơn 25.000 phôi sổ đỏ bị hỏng

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Giang thông báo niêm yết công khai danh sách 25.053 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng.
Làm rõ, xử lý nghiêm hành vi "bức tử" môi trường của hai doanh nghiệp Trung Quốc Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai năm 2019

Sở TN&MT Bắc Giang mới đây thông báo niêm yết công khai danh sách 25.053 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://stnmt.bacgiang.gov.vn từ ngày 17/9/2019 đến 17/10/2019.

so tnmt bac giang thong bao hon 25000 phoi so do bi hong
Sở TN&MT Bắc Giang niêm yết công khai danh sách 25.053 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng để các cá nhân tổ chức nắm rõ

Trong thời gian thông báo đề nghị mọi tổ chức, cá nhân có thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hỏng trên đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, số 50 đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hết thời gian thông báo nếu không nhận được phản ánh gì về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng nêu trên Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile