Sở TN&MT Bắc Giang có tân Phó Giám đốc

Ông Lương Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang từ ngày 1/5/2021.
Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang Bắc Giang sẽ có khu “kinh tế ban đêm” trong tương lai Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chính

Ngày 4/5, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ tại địa phương này.

Sở TN&MT Bắc Giang có tân Phó Giám đốc
Ông Lương Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang từ ngày 1/5/2021

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lương Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 5 năm, từ ngày 1/5/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Văn Nghiệp, tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trên cương vị mới.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile