Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cần tiên phong về cải cách hành chính, chuyển đổi số

Ngày 10/1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và ký chương trình phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội.
"Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" là chủ đề chủ đề công tác năm 2023 Tuổi trẻ Học viện Tài chính đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số Thủ tướng kêu gọi chung tay chuyển đổi số lành mạnh, an toàn, bình đẳng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong năm 2022, Sở đã tham mưu UBND thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các chương trình, kế hoạch định hướng cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Sở phối hợp triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06...

Về từng lĩnh vực cụ thể, trong năm 2022 có những kết quả tích cực. Trong đó, lĩnh vực Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch như: Đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội; Triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025…

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông được nâng cao. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp công tác với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp công tác với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đồng thời, Sở tập trung tuyên truyền thông tin trên mạng theo hướng lan truyền những thông tin tốt, tích cực trên các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước.

Hà Nội cũng là một trong các địa phương đã xử lý quyết liệt hành vi phát tán tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã đánh giá cao những kết quả đạt được nói chung của thành phố trong năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của ngành Thông tin và Truyền thông Thủ đô.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng tình với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 27 nhiệm vụ cụ thể mà Sở đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải yêu cầu Sở cần xác định lấy chuyển đổi số là trọng tâm, từ đó xác định nhận thức về vị trí, vai trò, tầm nhìn của mình về chuyển đổi số để đi đầu trong chuyển đổi số, đồng thời tham mưu chính xác, tạo đột phá cho thành phố.

Cùng với đó, Sở cần triển khai các nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại phục vụ cho mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và thành phố thông minh. Sở chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, bảo đảm theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. Sở cũng cần thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt trong tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội; Xây dựng thể chế, chính sách phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông về những việc cần làm ngay trong năm nay. Đó là Sở cần sớm ban hành các kế hoạch năm 2023 trong từng lĩnh vực; Thực hiện đấu thầu 3 hệ thống công nghệ thông tin; Tiên phong về cải cách hành chính, chuyển đổi số; Thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông thường xuyên hơn; đẩy mạnh xây dựng sở sở dữ liệu và có cơ chế chia sẻ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký chương trình phối hợp công tác với các đơn vị: Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Trung tâm Internet Việt Nam (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông); ký chương trình phối hợp công tác với Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động