Sở Tài chính Hà Nội đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Đây là kết quả dựa trên bảng thông báo chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở trên địa bàn TP mới được UBND TP Hà Nội công bố.
Hà Nội có nhiều chỉ tiêu cải cách hành chính về đích trước thời hạn Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương Huyện Văn Yên và Sở Y tế đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính

Theo đó, 22 sở, cơ quan tương đương sở của TP Hà Nội có chỉ số trong khoảng 76 đến gần 93; với số điểm thẩm định 66,40; điểm điều tra xã hội học là 26,36; chỉ số 92,76 thì Sở Tài chính TP Hà Nội dẫn đầu bảng về chỉ số cải cách hành chính năm 2020, xếp cuối bảng là Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội với chỉ số 76,27.

Trên cơ sở chỉ số cải cách hành chính năm 2020, các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP sẽ phải có giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.

Ảnh minh họa (nguồn KTĐT)
Ảnh minh họa (nguồn KTĐT)

Thực tế cho thấy, năm qua, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp luôn được Sở Tài chính TP Hà Nội quan tâm triển khai hiệu quả. Đáng chú ý, ngành Tài chính TP Hà Nội liên tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo mục tiêu cải cách toàn diện, hiệu quả và tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện, chú trọng những lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, công tác cải cách hành chính của Sở được doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Hoa Thành
Phiên bản di động