Sở Nội vụ Bắc Giang nói gì về việc bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh

Tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và cá nhân ông Thân Trọng Hưng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu nhanh chóng khống chế ổ dịch Covid-19 mới phát sinh Bắc Giang phát sinh 4 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng Bắc Giang: phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa

Thời gian qua, dư luận tỉnh Bắc Giang ồn ào về việc điều động ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu sang giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh không đúng quy định. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, xuất phát từ tình hình thực tế, cách đây hơn 1 năm, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/10/2020 nhưng từ trước đó, bệnh viện đa khoa tỉnh có văn bản gửi Sở Y tế đề xuất kiện toàn chức danh Giám đốc bệnh viện này.

Ngày 16/9/2020, Sở Y tế có Công văn số 1913/SYT-TCCB gửi Sở Nội vụ đề nghị báo cáo xin chủ trương Chủ tịch UBND tỉnh cho phép kiện toàn chức danh Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bắc Giang: Bổ nhiệm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh là đúng qui trình và phù hợp với thực tiễn
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Sau khi trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Y tế, ngày 23/9/2020, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1438/SNV-TCBC&TCPCP gửi Chủ tịch UBND tỉnh xin chủ trương kiện toàn chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh, nguồn nhân sự từ nơi khác, dự kiến nhân sự điều động ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh đến bệnh viện đa khoa tỉnh công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 1/10/2020.

Ngày 24/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 4246/UBND-NC đồng ý thực hiện quy trình kiện toàn chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh từ nguồn nhân sự nơi khác theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1438/SNV-TCBC&TCPCP; Giao Sở Nội vụ, chủ trì phối hợp với Sở Y tế thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm theo quy định; kết quả báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 27/9/2020.

Bắc Giang: Bổ nhiệm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh là đúng qui trình và phù hợp với thực tiễn

Họp giao triển khai công tác điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4246/UBND-NC, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đảm bảo theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 10 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND. Cụ thể:

Trao đổi ý kiến, thống nhất với tập thể lãnh đạo Sở Y tế; Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh về dự kiến điều động, bổ nhiệm ông Thân Trọng Hưng Giám đốc Bệnh viện ung bướu giữ chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu tỉnh về chủ trương của Chủ tịch điều động, bổ nhiệm ông Thân Trọng Hưng giữ chức Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh và lấy nhận xét, đánh giá của cấp ủy và tập thể lãnh đạo bệnh viện đối với ông Thân Trọng Hưng; Gặp ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc bệnh viện Ung bướu tỉnh để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Bắc Giang: Bổ nhiệm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh là đúng qui trình và phù hợp với thực tiễn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang nhiều lần cử đoàn y, bác sĩ tăng cường cho Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) Bệnh vện Tâm thầm trong cuộc chiến chống Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang

Sở Y tế đã có Tờ trình số 169/TTr-SYT ngày 25/9/2020 của Sở Y tế về việc kiện toàn công tác cán bộ (kèm theo hồ sơ điều động, bổ nhiệm ông Thân Trọng Hưng); Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ điều động, bổ nhiệm ông Thân Trọng Hưng, đảm bảo theo quy định tại Điều 13, Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ có Tờ trình số 231/TTr-SNV ngày 25/9/2020, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 25/9/2020 đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhất trí thông qua.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có Công văn số 109-CV/BCSĐ ngày 25/9/2020 gửi Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến dự kiến điều động ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc bệnh viện Ung bướu tỉnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 01/10/2020.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 2834-CV/BTCTU ngày 30/9/2020 Thông báo ý kiến của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó nhất trí với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 109-CV/BCSĐ.

Bắc Giang: Bổ nhiệm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh là đúng qui trình và phù hợp với thực tiễn

Đoàn y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang lên đường chi viện miền Nam chống dịch Covid-19

Lý giải về việc lựa chọn nhân sự là ông Thân Trọng Hưng, lãnh đạo Sở Nội vụ Bắc Giang cho biết: Bệnh viện đa khoa tỉnh là đơn vị bệnh viện đa khoa hạng I, có quy mô khoảng 800 giường bệnh, với tổng số khoảng 847 cán bộ, viên chức; là cơ sở khám chữa bệnh quan trọng cho nhân dân trong tỉnh, mỗi năm có khoảng 250 nghìn lượt người khám; khoảng 45 nghìn lượt người điều trị nội trú, 07 nghìn người điều trị ngoại trú; đơn vị được UBND tỉnh giao tự chủ chi thường xuyên; đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo hiện đại, đáp ứng yêu cầu 1000 giường bệnh phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch: Bệnh viện có bác sỹ Nguyễn Như Phố, sinh năm 1972, chuyên khoa 2, chuyên ngành y tế công cộng; bác sỹ Nguyễn Danh Song, sinh năm 1974, chuyên khoa 2, chuyên ngành y tế công cộng (được bổ nhiệm PGĐ BV từ ngày 01/12/2019). Qua xem xét, về năng lực, kinh nghiệm thực tế và quá trình công tác cho thấy cả 02 đồng chí nêu trên lãnh đạo 2 sở thấy cần phải có thêm thời gian rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm để giao đảm nhận giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh. Do vậy, lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo Sở Y tế đã thống nhất phương án rà soát nguồn nhân sự từ nơi khác, trong các đơn vị thuộc ngành y tế.

Chính vì vậy, lãnh đạo 2 sở đã thống nhất tìm nguồn nhân sự bên ngoài trên cơ sở rà soát nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh và trao đổi ý kiến với tổ chức, cá nhân có liên quan và qua tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế thống nhất nhận xét, đánh giá ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc bệnh viên Ung bướu là người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất có thể đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh, bản thân ông Thân Trọng Hưng có trình độ chuyên môn Bác sỹ chuyên khoa II, chuyên ngành nội khoa; lý luận chính trị cao cấp

Ông Hưng từng có thời gian gần 20 năm công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh, từng đảm nhận các vị trí bác sỹ, phó trưởng khoa, trưởng khoa khác nhau, phó giám đốc bệnh viện; có năng lực kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh; được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đang công tác tin tưởng đánh giá cao về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, uy tín. Kết quả đánh giá, xếp loại qua 3 năm được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện Ung bướu đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong 3 năm đơn vị bệnh viện có 1 năm được tặng cờ của Bộ Y tế, 1 năm được tặng cờ của Chính phủ; trong thời gian 3 năm đã lãnh đạo, điều hành bệnh viện Ung bướu tỉnh từ đơn vị mới thành lập, còn khó khăn đến nay đã ổn định phát triển quy mô từ 100 giường bệnh lên 200 giường bệnh; phát triển được nhiều kỹ thuật mới, trong đó có kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đời sống cán bộ viên chức được nâng lên, tập thể lãnh đạo thống nhất, đoàn kết, được lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận, đánh giá có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Bắc Giang: Bổ nhiệm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh là đúng qui trình và phù hợp với thực tiễn
Ông Thân Trọng Hưng (bên trái ảnh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh kể từ ngày 01/10/2020 (Ảnh: Diệu Hoa)

Từ các lý do nêu trên, việc đề xuất nhân sự để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh là phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Mặt khác, kể từ ngày đảm nhận chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đến nay, ông Thân Trọng Hưng đã thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu đơn vị, luôn gương mẫu xây dựng mối đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động; cùng với đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời tham gia phục vụ tốt, kịp thời nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của tỉnh đã đề ra (tập thể Bệnh viện và cá nhân ông Thân Trọng Hưng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

Tóm tắt lý lịch của ông Thân Trọng Hưng

Họ và tên: Thân Trọng Hưng Giới tính: Nam; Sinh ngày: 04/10/1972

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Quê quán: Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Ngày vào Đảng: 15/6/2000, Chính thức: 15/6/2001;

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II, chuyên ngành nội khoa;

Lý luận chính trị: Cao cấp;

Trình độ NN, TH: Ngoại ngữ: B1 châu Âu; Tin học: Chứng chỉ B;

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang điều động, bổ nhiệm ông Thân Trọng Hưng - Giám đốc bệnh viện Ung bướu tỉnh giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh kể từ ngày 1/10/2020 (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm).

Bệnh viện Ung bướu năm 2017 được tặng Cờ thi đua Bộ Y tế; Năm 2018 cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động; Năm 2019 Cờ thi đua Chính phủ; Năm 2020 Bằng khen UBND tỉnh.

Cá nhân ông Thân Trọng Hưng liên tiếp 2 năm 2019, 2020 là chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở; Tháng 8/2021 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen về thành tích chống dịch Covid-19.

Mạnh Đức - Doãn Trung
Xem phiên bản mobile