Sở KH&ĐT Bắc Giang thúc các đơn vị giải ngân nhanh để thu hút vốn đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư các dự án tập trung đẩy nhanh triển khai dự án, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được giao, bao gồm cả vốn chuyển nguồn từ năm 2019, năm 2020 sang năm 2021.
Toàn bộ doanh nghiệp trong 6 KCN của tỉnh Bắc Giang hoạt động trở lại Bắc Giang: Thúc tiến độ Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử Bắc Giang tăng tốc khôi phục sản xuất và kinh tế - xã hội

Năm 2021 khởi đầu với nhiều dấu hiệu khả quan, tốc độ tăng trưởng Quý I của tỉnh Bắc Giang đạt cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5, dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở nhiều tỉnh thành trong đó có Bắc Giang nên đã gặp phải không ít khó khăn.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang đã quán triệt nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh; kiên định thực hiện “mục tiêu kép” kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sở KH&ĐT Bắc Giang thúc các đơn vị giải ngân nhanh để thu hút vốn đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai dự án, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được giao

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã khống chế thành công và đẩy lùi được dịch Covid-19; kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm vẫn đạt được nhiều kết quả khích lệ, trong đó có tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện đáng kể.

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của tỉnh hết tháng 7/2021 là 7.088,973 tỷ đồng (vốn giao năm 2021 là 6.686,812 tỷ đồng; vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang là 402,161 tỷ đồng, không bao gồm vốn chuyển nguồn cấp huyện, xã). Số vốn giao năm 2021 đã giao chi tiết kế hoạch cho các dự án là 6.481,605 tỷ đồng; số vốn chưa giao chi tiết là 205,207 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 3.121 tỷ đồng; giá trị giải ngân ước đạt 2.552 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố; chủ đầu tư các dự án tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, như sau:

Sở KH&ĐT Bắc Giang thúc các đơn vị giải ngân nhanh để thu hút vốn đầu tư
Các KCN và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Đối với UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các dự án ngay sau khi có đủ điều kiện (đối với các nguồn vốn còn lại chưa giao chi tiết); đồng thời, chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 thuộc cấp mình quản lý.

UBND các huyện, thành phố; chủ đầu tư các dự án xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải pháp thực hiện cho từng chương trình, dự án, trong đó xác định từng nhiệm vụ cụ thể theo mốc thời gian (đến 30/9/2021, đến 31/12/2021 và đến 30/1/2022) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; thực hiện ngay các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khi có khối lượng hoàn thành; chủ động làm việc với các cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước để sớm thực hiện tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu, xử lý nghiêm những nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng theo quy định.

Bên cạnh đó, hoàn thành việc thu hồi ứng trước, thanh toán nợ đọng XDCB của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2021; đến hết tháng 31/12/2021 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2019, 2020 sang năm 2021; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho các dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

Sở KH&ĐT Bắc Giang thúc các đơn vị giải ngân nhanh để thu hút vốn đầu tư
Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của tỉnh hết tháng 7/2021 là 7.088,973 tỷ đồng (vốn giao năm 2021 là 6.686,812 tỷ đồng; vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang là 402,161 tỷ đồng)

Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 và các dự án chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2021, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định dự án, báo cáo KT-KT, thiết kế BVTC-DT; bám sát các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trong việc hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đủ điều kiện để thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2021, phải phê duyệt dự án trước 15/8; đối với các dự án được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 để khởi công mới năm 2022, hoàn thành phê duyệt dự án trước 5/11.

Các chủ đầu tư bám sát các cơ quan chuyên môn có liên quan trong việc giải quyết, cho ý kiến về các thủ tục liên quan đến đất đai, BTGPMB, tác động môi trường của các dự án đầu tư công; chủ đầu tư các dự án công trình cấp tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác BTGPMB, tái định cư (nếu có) của dự án để đảm bảo mặt bằng thi công.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chủ động rà soát và có văn bản đề xuất điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân khá trong kế hoạch năm 2021;

Đồng thời, đề xuất bổ sung các nguồn vốn khác từ ngân sách các cấp để có phương án phân bổ bổ sung vốn đầu tư năm 2021 cho các công trình, dự án cấp bách, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Vi Hải
Phiên bản di động