Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023, quy định các khoản thu đầu năm học. Theo đó, sẽ kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định.
Học sinh mầm non bị yêu cầu đóng 300 nghìn cho trường lắp điện 3 pha Phụ huynh đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Bộ GD&ĐT nói không thể Nóng tuần qua: Lạm thu đầu năm, công bố điểm thi THPT đợt 2

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học; Kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định; xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại thông tư này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chấn chỉnh tình trạng lạm thu
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc thu chi đầu năm tại các trường học

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu 7 khoản gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Văn bản cũng nêu rõ, việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Không được quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Thu Trang
Phiên bản di động