Số doanh nghiệp gia nhập và trở lại thị trường tăng mạnh

Cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.
Bắc Giang luôn chào đón các doanh nghiệp Singapore đến hợp tác, đầu tư Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm Quảng Ninh: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Theo Tổng cục Thống kê, thực hiện nhất quán phương châm “Sống chung an toàn với dịch COVID-19”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế Việt Nam đang phục hồi khá nhanh và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường ngày càng tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 5/2022, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10,9% về số doanh nghiệp so với tháng trước, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022 giảm so với tháng 4/2022 (là tháng thường có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập cao nhất trong năm) nhưng vẫn được ghi nhận là tháng có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2021

Cũng trong tháng 5, cả nước có 5.207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Số doanh nghiệp gia nhập và trở lại thị trường tăng mạnh
Cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022

Đồng thời, tháng 5 cũng có 4.964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra còn có 4.186 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,3% và giảm 1,1%; 1.339 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,1% và tăng 4,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 63 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 761 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 437,7 nghìn lao động, tăng 12,9% về số doanh nghiệp, giảm 2,2% về vốn đăng ký và tăng 6,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 1.684,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 22,1 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2022 là 2.445,3 nghìn tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm 2022 còn có 35,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022 lên 98,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile