Sinh viên Hà Nội sáng chế 3 robot cứu nạn

Nhóm sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sáng chế 3 robot tìm kiếm cứu nạn, có khả năng hoạt động hoàn toàn độc lập và xây dựng bản đồ 3D.
Xem phiên bản mobile