“Siêu” tổng công ty Nhà nước lãi vượt kế hoạch bất chấp Covid-19

Bất chấp dịch Covid-19 ''tàn phá'' nặng nề khả năng sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) năm 2020 vẫn lãi sau thuế ước đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch.
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước mất bao nhiêu vì COVID-19? Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần đổi mới để bảo đảm vai trò tiên phong và chủ lực

Ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc SCIC cho biết, đến 31/12/2020, doanh thu của công ty ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. Trong đó doanh thu cổ tức ước đạt 4.633 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch; Doanh thu bán vốn ước đạt 1.173 tỷ đồng, trong đó chênh lệch bán vốn là 602 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; Doanh thu tài chính ước đạt 2.128 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch.

“Siêu” tổng công ty Nhà nước lãi vượt kế hoạch bất chấp Covid-19
Ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc SCIC

Kết thúc năm 2020, SCIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.588 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước của SCIC ước đạt 9.337 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với kế hoạch.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ông Tùng cho biết, ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (Quyết định số 908) thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017.

Tính đến thời điểm hiện tại, SCIC đã tiếp nhận 7/14 doanh nghiệp với tổng vốn Nhà nước là 8.306 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.246 tỷ đồng.

Về công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã bán vốn thành công tại 253 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 14 doanh nghiệp thu về 42.145 tỷ đồng trên giá vốn 8.910 tỷ đồng, gấp 4,7 lần. Hiện danh mục SCIC còn 145 doanh nghiệp, trong đó có hơn 50% doanh nghiệp đã triển khai bán vốn nhưng không thành công.

Trong khi đó, đối với công tác triển khai hoạt động đầu tư, trong giai đoạn 2015-2020, SCIC đã thực hiện giải ngân đầu tư 14.970 tỷ đồng (gồm cả đầu tư hiện hữu, đầu tư chỉ định, cổ phiếu, trái phiếu).

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile