SHB của Bầu Hiển được nâng vốn lên hơn 15.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho SHB tăng vốn điều lệ từ 12.036.161.100.000 đồng lên 15.043.960.910.000 đồng.
Ngân hàng SHB lên tiếng vụ ''vỡ trận'' Condotel Cocobay Đà Nẵng Tranh chấp tín dụng, một khách hàng phải hoàn trả SHB hơn 500 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 9693/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 12.036.161.100.000 đồng lên 15.043.960.910.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua.

shb cua bau hien duoc nang von len hon 15000 ty dong
Ảnh minh họa.

Văn bản nêu rõ, SHB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, SHB có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của SHB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của SHB, đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của nhà băng đạt hơn 357 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. Vốn tự có đạt hơn 24,5 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn đạt 331 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm.

Cùng với tăng trưởng về huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đến cuối tháng 9 đạt 253 nghìn tỷ đồng. So với cuối năm 2018, dư nợ cho vay khách hàng tăng 18%.

Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng thời điểm năm trước, đạt 73,6% kế hoạch cả năm.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile