Sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh Hải Dương

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch số 570/KH-BCĐ về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Hải Dương: Tìm người tiếp xúc với công nhân Công ty POYUN chi nhánh Phú Thái Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP Hải Dương mở rộng xét nghiệm Covid-19 Hải Dương phạt 2 cửa hàng vàng vi phạm phòng chống Covid-19

Theo đó, mục đích xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng để đánh giá tình hình dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Qua đó,đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch một cách nhanh và hiệu quả nhất, đánh giá các vùng an toàn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ban chỉ đạo (BCĐ) yêu cầu công tác lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn sinh học; Ngành Y tế tập trung toàn lực đảm bảo công tác lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra; Đảm bảo 100% các trường hợp có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 được xét nghiệm sàng lọc.

Kế hoạch triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh Hải Dương
Ảnh minh họa
Dựa trên tình hình thực tế của địa phương phân thành các nhóm cần xét nghiệm như sau:

- Nhóm các địa phương có nguy cơ cao, gồm 4 huyện, thị xã, thành phố: Kim Thành, Cẩm Giàng, Chí Linh và thành phố Hải Dương.

- Nhóm các địa phương có nguy cơ, gồm 3 huyện, thị xã: Kinh Môn, Nam Sách và Bình Giang.

- Nhóm các địa phương nguy cơ thấp, gồm 5 huyện: Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc và Thanh Miện.

- Nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phân loại mẫu theo mục đích xét nghiệm chia thành 5 loại:

- Loại 1: Lấy mẫu phòng chống dịch bắt buộc theo qui định chung.

- Loại 2: Lấy mẫu bắt buộc để đáp ứng xử lý ngay ổ dịch.

- Loại 3: Lấy mẫu để đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch.

- Loại 4: Lấy mẫu để đánh giá tiêu chí an toàn Covid-19.

- Loại 5: Lấy mẫu nhóm đối tượng phát sinh để đáp ứng phòng chống dịch theo tình hình thực tiễn chống dịch của địa phương.

BCĐ yêu cầu Sở Y tế Hải Dương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai Kế hoạch xét nghiệm đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ; Là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, phân bổ kịp thời hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phòng hộ lao động để xét nghiệm SARS-CoV-2 từ các nguồn.

BCĐ yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cần thành lập Bộ phận chuyên trách xây dựng Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày. Yêu cầu Trung tâm Y tế tuyến huyện trước 15 giờ hàng ngày gửi kế hoạch lấy mẫu ngày hôm sau về Trung tâm KSBT tỉnh để phân tích, đánh giá, trình Sở Chỉ huy phê duyệt; Đồng thời phối hợp với các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để điều phối thực hiện xét nghiệm và trả lời kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ.

BCĐ yêu cầu UBND, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện tại địa phương: Dựa vào đánh giá dịch tễ của cơ quan chuyên môn, cần thiết xin ý kiến của nhóm chuyên gia Bộ Y tế tự đề xuất số lượng mẫu cần xét nghiệm trên cơ sở đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch và tiết kiệm nguồn lực; Rà soát lập danh sách các đối tượng lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (cơ quan thường trực chống dịch của tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế.

Hoàng Duy
Phiên bản di động