Sẽ thanh tra đột xuất chất lượng nước lại các cơ sở cấp nước

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 20/KH-SYT ngày 3/1/2020 về thanh tra, kiểm tra chất lượng nước sạch sử dựng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.
Rạng Đông, Nước sông Đà và khủng hoảng truyền thông 19 mẫu nước sạch sông Đà đạt chuẩn về chỉ tiêu styren Xét nghiệm miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm nước sông Đà Nhà máy nước sông Đà được lắp màng ngăn dầu

Theo đó, nội dung kiểm tra sẽ gồm công tác nội kiểm và kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tại các cơ sở cấp nước với tấn suất ít nhất 1 lần/năm.

Kiểm tra đột xuất khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước; khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Kiểm tra khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm; khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước hoặc khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

se thanh tra dot xuat chat luong nuoc lai cac co so cap nuoc
Hà Nội cung cấp nước sạch miễn phí cho các khu dân cư bị ảnh hưởng từ nước bẩn

Bên cạnh đó, Sở sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước hộ gia đình, các đơn vị sử dụng nguồn nước máy có bể chứa tập trung (chung cư, trạm bơm tăng áp, trường học, cơ sở y tế...). Kiểm tra, giám sát chất lượng nước định kỳ tại các chung cư, trạm bơm tăng áp có bế chứa tập trung đã đưa vào hoạt động gồm: mỗi chung cư, trạm bơm tăng áp kiểm tra, giám sát tối thiếu 1 lần/ một năm.

Theo kế hoạch Sở Y tế sẽ thanh tra đột xuất và định kỳ các cơ sở cấp nước, nhà chung cư, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn thành phố theo đúng các quy định hiện hành. Thanh tra định kỳ và đột xuất chất lượng nước lại các cơ sở cấp nước, nhà chung cư, cơ sở y tế, trường học... trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội sẽ là đơn vị thường trực, xây dựng kế hoạch kiểm tra chắt lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Trung tâm sẽ kiểm tra định kỳ chất lượng nước tại các cơ sở cấp nước có công suất thiết kế >1.000 m/ngày đêm đang hoạt động ổn định trên địa bàn.

Cũng trong năm 2020, Sở Y tế tham mưu UBND Thành phố lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Diệp Anh
Xem phiên bản mobile