Sẽ Kiểm toán 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 sẽ làm việc trực tiếp với 5 huyện, thành thị và gần 20 sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên quan đến ngân sách năm 2020 và một số lĩnh vực khác.
Ông Trịnh Việt Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên: Chỉ có 1 công ty nộp hồ sơ đấu thầu Dự án khu CNTT tập trung Yên Bình Thái Nguyên: Mạnh tay xử lý các dự án chậm hoặc không triển khai đầu tư

Ngày 23/6 vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên và Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 đã tổ chức hội nghị công bố quyết định Kiểm toán năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 sẽ thực hiện việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên và các chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại Ban Quản lý các khu công nghiệp; công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Sẽ Kiểm toán 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 sẽ thực hiện việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên và các chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại Ban Quản lý các khu công nghiệp

Đồng thời, kiểm tra việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong 50 ngày kể từ ngày công bố quyết định, Kiểm toán nhà nước khu vực 10 sẽ làm việc trực tiếp với 5 huyện, thành thị và gần 20 sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định công bố, công tác kiểm toán sẽ tập trung vào một số nội dung tuân thủ pháp luật của đơn vị, địa phương; đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực, những bất cập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong phạm vi kiểm toán; kịp thời phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, địa phương thuộc diện kiểm toán.

Để công tác kiểm toán diễn ra đúng kế hoạch, thời gian đã công bố, Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 Đặng Thế Bình cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tỉnh Thái Nguyên nghiêm túc chấp hành, phối hợp thực hiện kiểm toán.

Riêng các thành viên đoàn kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, bám sát nội dung đề ra, tránh gây ảnh hưởng tới hoạt động của địa phương, đơn vị. Các cán bộ kiểm toán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định nếu làm việc không công tâm, khách quan.

Sẽ Kiểm toán 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Kiểm toán Nhà nước khu vực X sẽ kiểm tra việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước sẽ xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan cũng như phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương, cơ quan đơn vị chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo diện được kiểm toán, tránh trường hợp cung cấp không đầy đủ tài liệu, nội dung kiểm toán.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương, đơn vị tranh thủ tham khảo ý kiến của cơ quan kiểm toán về những nội dung còn khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

Vi Hải
Phiên bản di động