Sẽ có 5 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội với tổng diện tích gần 300ha

Trong năm 2021, 5 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 300ha tại Hà Nội sẽ được lập quy hoạch chi tiết.
Có thể hủy, thu hồi nhà ở xã hội nếu xảy ra sai phạm Hà Nội: Sẽ sử dụng 20 - 25% nguồn thu từ quỹ đất để xây nhà ở xã hội

Trong năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ tích cực phối hợp với UBND TP Hà Nội nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó có dự án có quy mô lớn từ 50ha trở lên.

Được biết, hiện TP Hà Nội đã giao cho các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn với tổng diện tích khoảng 301,64ha đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc lập quy hoạch theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể với quy mô nhà ở thương mại trên toàn địa bàn Hà Nội để hình thành các Khu đô thị nhà ở xã hội tập trung, đồng bộ.

Một dự án nhà ở xã hội tại Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, Hà Nội chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan đến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập (không phân biệt quy mô sử dụng đất). Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích chủ đầu tư theo hướng cho phép dự án nhà ở xã hội (loại hình chung cư) được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng, hay hệ số sử dụng đất để đảm bảo thống nhất với pháp luật, về quy hoạch và tính khả thi.

Về phần Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%), để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

Ngoài ra, Chủ đầu tư được khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương; Bổ sung quy định ưu đãi đối với trường hợp chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì được UBND cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực...

Bộ Xây dựng cũng sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 57, Luật Nhà ở đồng bộ với pháp luật về đấu thầu, đầu tư, nhà ở.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile