SCI Group "qua mặt" Ủy ban Chứng khoán và cổ đông?

SCI Group đã vi phạm công bố thông tin khi không báo cáo tiến độ cũng như việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cổ đông.
Công ty Golden Gate liên tục vi phạm lĩnh vực chứng khoán Hàng loạt tai tiếng và những vấn đề tài chính của Chứng khoán KB Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần SCI (SCI Group), do công bố thông tin không đầy đủ nội dung và không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Theo quyết định xử phạt, SCI Group bị phạt 60 triệu đồng, do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, theo thuyết minh số 34 - nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bán niên soát xét năm 2020 và bán niên soát xét năm 2021 thì trong năm 2020 và năm 2021, công ty có giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, góp vốn, vay tiền với bên liên quan như sau: Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho các công ty con, gồm: Công ty Cổ phần SCI Lai Châu, Công ty Cổ phần Tư vấn SCI, Công ty TNHH SCI Nghệ An, Công ty Cổ phần SCI E&C.

SCI Group
Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị SCI Group (Ảnh: website công ty)

Đồng thời, SCI Group mua hàng hoá, dịch vụ từ công ty con, gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn SCI, Công ty Cổ phần SCI E&C; Góp vốn vào công ty con, góp vốn vào công ty liên kết; Vay tiền công ty con, gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn SCI, Công ty TNHH SCI Nghệ An.

Tuy nhiên, tại mục IV.2 báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, 2021, SCI Group chưa ghi nhận giao dịch của công ty với người có liên quan.

Bên cạnh đó, SCI Group cũng bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 31/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK cho SCI Group. Ngày 23/7/2020, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết số 23/2020/NQ-SCI-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên.

Tuy nhiên, SCI Group không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, không báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021) về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2020.

Được biết, SCI Group hiện do ông Nguyễn Công Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Phúc làm Tổng Giám đốc.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SCI Group ghi nhận 851 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 2.539 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận sau thuế đạt 54,1 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2021.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile