Sau Vingroup, thêm một doanh nghiệp tham gia thị trường Ví điện tử

Sau Vingroup, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán dưới hình thức dịch vụ Ví điện tử cho Công ty CP Giải trí di động (ME CORP).
Vingroup nhảy vào lĩnh vực Ví điện tử

Theo giấy phép này, các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép là: Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử, dịch vụ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ Ví điện tử.

Nội dung giấy phép quy định rõ, Công ty CP Giải trí Di động chỉ được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại giấy phép này. Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty CP Giải trí Di động phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, chức năng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Giải trí Di động phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được Ngân hàng Nhà nước cấp phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Công ty CP Giải trí di động được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Giải trí Di động tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Mobile Entertainment Corporation, tên viết tắt là ME CORP, mã số doanh nghiệp: 0310476487. Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 – 17 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM.

Trước đó, vào tháng 9/2019, Công ty Cổ phần VINID PAY (trực thuộc Tập đoàn Vingroup) được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán dưới hình thức dịch vụ Ví điện tử.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile